AHI CHE VAN UNS CANTOS NOMES MAIS CON 3 LETRAS DENDE A SALA DE STAR OIS, OZA, OIA, MOS, NÓS (de San Pedro de Nós), COS

BEN CHE CHEJAN!!!!!!